The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22050
Title: Особливості страхування в аграрному секторі
Authors: Деньдобра Олена Миколаївна
Keywords: агрострахування, страховий захист, аграрне підприємство, страхове покриття, нещасний випадок, страхування тварин, страхове відшкодування
Date of publication: 2019-11-28 14:02:29
Last changes: 2019-11-28 14:02:29
Year of publication: 2019
Summary: Необхідність страхування, зумовлена людським бажанням зменшити матеріальні збитки, пов’язані з існуючими ризиками. При цьому розвиток людства збільшує кількість таких ризиків, а відповідно, – і потребу у страховому захисті фактично в усіх сферах людської діяльності. Система поділу страхування на сфери діяльності, галузі, підгалузі, види і класи включає страхування космічне, авіаційне, морське, медичне, сільськогосподарське тощо. І саме сільськогосподарське страхування є одним з найефективніших способів управління сільськогосподарськими ризиками, що існуюють в аграрному секторі економіки.
Аграрний сектор економіки України забезпечує соціально-економічні основи розвитку територій (в сільському господарстві нині працює близько п’ятої частини населення країни) й технологічно пов’язаних галузей економіки. Відомо, що сільське господарство є одним із найперспективніших секторів економіки України. Частка сільськогосподарської продукції у ВВП України щороку зростає і останніми роками перевищує 10 %. Все частіше нашу країну називають аграрною країною. Ці слова підтверджує той факт, що саме сільське господарство виробляє все більше національного ВВП, зростає й частка сільськогосподарської продукції в експорті. Потреба у надійній системі агрострахування виникає внаслідок наявності групи аграрних ризиків, які можуть завдати значних збитків сільському господарству, зокрема, ризики пов’язані з природно-кліматичними умовами.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22050.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22050.pdf Size : 1447949 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska