The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21446
Title: Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій Вінницької області: рівень, проблеми і тенденції здійснення
Authors: Томашук І. В.
Keywords: сільські території, регіональний розвиток, індекс розвитку інфраструктури, економіка
Date of publication: 2019-11-06 10:45:12
Last changes: 2019-11-06 10:45:12
Year of publication: 2019
Summary: Статтю присвячено дослідженню проблематики рівня розвитку інфраструктури Вінницької області та розробленню практич- них рекомендацій щодо вдосконалення її використання. Формування адекватної ринку інфраструктури є однією з найважливіших та необхідних умов трансформації економічних відносин в області. Підкреслюється, що інфраструктура відіграє ключову роль у розвитку економіки Вінницької області, оскільки її існування пов`язане зі станом продуктивних сил та територіальним розподі- лом праці, а також ефективністю функціонування сфери матеріального виробництва. Інфраструктурна організація регіональної економіки залежить, з одного боку, від темпів модернізації, а з іншого – від самого постачальника економічного зростання. За- пропоновано, що перспективою розвитку інфраструктурного індексу загалом є створення у регіоні великої кількості об’єднаних територіальних громад відповідно до Перспективного плану формування територій громад Вінницької області. Як результат, можна буде розраховувати на залучення значної кількості коштів Державного фонду регіонального розвитку як цільової субвенції на розвиток інфраструктури новостворених об’єднаних громад.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21446.pdf
Publication type: Статті
Publication: Науков. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Економічні науки». - Херсон, 2019. - Вип. 35. - С. 82-89.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21446.pdf Size : 1365328 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska