The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23073
Title: Інновації у виробництві сільськогосподарської продукції
Authors: Фуштей Л. Л.
Keywords: сільськогосподарська продукціїя
Date of publication: 2019-12-24 10:50:10
Last changes: 2019-12-24 10:50:10
Year of publication: 2019
Summary: Однією з актуальних проблем агропромислового комплексу України є
інноваційний шлях розвитку сільськогосподарського виробництва. Широке
впровадження інновацій в усіх напрямах діяльності сільськогосподарських
підприємств сприяє зростанню продуктивності праці, економії різних видів
ресурсів, скороченню витрат і зниженню собівартості аграрно-продовольчої
продукції, нарощуванню обсягів і підвищенню ефективності
сільськогосподарського виробництва, що впливає на залучення інвестицій
Інноваційний потенціал формує здатність аграрних підприємств конкурувати
на внутрішньому та зовнішньому ринках і допомагає уникнути економічної
кризи. Інноваційна діяльність в сільському господарстві вимагає
впровадження заходів з використання новітніх досягнень науки та техніки.
Це удосконалення старих або створення нових знарядь праці, вирощування
високопродуктивних, придатних для певної зони вирощування районованих
сортів сільськогосподарських культур та порід тварин, впровадження
наукових розробок і т. д.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23073.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: Всеукраїн. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ. "Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва", 21-22 берез. 2019 р. - Чернятин : Чернятинський коледж ВНАУ, 2019. - 6 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23073.pdf Size : 506415 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska