The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20635
Title: Газообмін корів різної селекції м’ясного комолого сименталу худоби нової генерації в умовах Карпатського регіону Буковини
Authors: Приліпко Т. М., Калинка А. К., Лесик О. Б., Казьмірук Л. В.
Keywords: корови, жива маса, газообмін, вентиляція, дихання, теплопродукція
Date of publication: 2019-06-10 16:42:37
Last changes: 2019-06-10 16:42:37
Year of publication: 2019
Summary: На основі матеріалів досліджень висвітлено газоенергетичний обмін корів м’ясного комолого сименталу великої рогатої худоби нової популяції в умовах передгірської зони Карпатського регіону Буковини. У результаті респіраційних досліджень встановлено, що у корів першої та другої груп вентиляція легенів була на рівні 41,6 л/хв., в аналогів третьої групи – на 5,0%, а в тварин четвертої групи – на 0,7% меншою, хоча й вірогідної різниці з контролем не зафіксовано. За кількістю спожитого кисню корови третьої групи переважали контрольних аналогів на 6,5%, тварин четвертої групи – на 1,4% і тварин другої – на 2,8%. На 2,0%, та 8,8% більше від корів контрольної групи, при тому що у тварин другої групи цей показник знаходився на рівні контролю.
Непродуктивні витрати корів батька бугая - плідника Майора 1351 були найвищими і становили 100,6 МДж, тоді як у ровесниць першої – на 2,7%, другої – на 3,3%, а третьої – на 1,3% були меншими. Найбільший показник обмінної енергії мали тварини першої групи – 116,75 МДЖ у тварин другої та четвертої груп – на 1,2 та 2,3% відповідно показник був меншим, а другої – на 0,5% вищий показник обмінної енергії. Коефіцієнт обмінності валової енергії знаходився на рівні 53,1-54,4%. Найвищим він був у тварин 1-ої групи – 54,4%.
Визначено, що у корів м’ясного комолого сименталу худоби нової генерації при стійловому утриманні в умовах передгірської зони регіону Буковини енергія підтримання та активності була найвищою у тварин першої – другої груп – 42,97-6,27 МДж.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20635.pdf
Publication type: Статті
Publication: Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2019. - Вип. 1 (104). - 11 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20635.pdf Size : 551225 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska