The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22130
Title: Організація та методика обліку прав власності та користування активами
Authors: Магирович Людмила Петрівна
Keywords: облік, активи, право власності, право користування активами, роялті
Date of publication: 2019-12-02 10:49:45
Last changes: 2019-12-02 10:49:45
Year of publication: 2019
Summary: В першому розділі розкрито теоретичні аспекти організації та методики обліку прав власності та користування активами: нематеріальні активи та їх вплив на науково-технічний прогрес; нормативно-правове регулювання організації та методики обліку прав власності та користування активами; об’єкти обліку: права власності та користування активами.
В другому розділі представлено сучасний стан організації та методики обліку прав власності та користування активами: аналіз методів оцінки прав власності та користування активами; придбання нематеріальних активів: облікові алгоритми; облік прав інтелектуальної власності на сорт рослин; облік прав користування земельними ділянками у складі нематеріальних активів; програмне забезпечення та створення веб-сайту підприємства: бухгалтерський облік й оподаткування; ліквідація прав власності та користування активами: бухгалтерський облік й оподаткування.
Третій розділ роботи присвячений питанням удосконалення організації та методики обліку прав власності та користування активами: адаптація міжнародних практик оподаткування та обліку прав власності та користування активами до вітчизняних стандартів; покращення методики обліку прав власності та користування активами.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22130.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22130.pdf Size : 1097857 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska