The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21348
Title: Стенд для експериментальних досліджень витривалості блоків циліндрів двигунів внутрішнього згоряння великої потужності. розробка математичної моделі системи створення навантаження комплексна магістерська робота
Authors: О. А. Кобилецький
Keywords: Двигуни внутрішнього згоряння, витривалість блоків циліндрів, утворювач періодичних імпульсів тиску, дискретна система навантаження, розрахункова схема, математична модель
Date of publication: 2019-11-01 15:53:33
Last changes: 2019-11-01 15:53:33
Year of publication: 2019
Summary: Виконано комплексну магістерську кваліфікаційну роботу на тему: «Стенд для експериментальних досліджень витривалості блоків циліндрів двигунів внутрішнього згоряння великої потужності. Розробка математичної моделі системи створення навантаження». Розрахунково-пояснювальна записка виконана на 75 аркушах формату А4 і графічна частина на 9 аркушах формату А1.
Обґрунтована можливість застосування дискретної системи навантаження, в якій реалізований принцип роздільного регулювання швидко та повільно змінними процесами. Це дозволяє задати високу точність часових параметрів і граничних значень імпульсів тиску, забезпечуючи високу точність моделювання напруженого стану досліджуваного вузла двигуна внутрішнього згоряння.
Розроблена схема системи навантаження великою потужністю для проведення випробовувань блока циліндрів двигуна на довговічність, що дозволяє реалізовувати багатоканальне навантаження, яке максимально наближене до експлуатаційного. Розроблена розрахункова схема і математична модель одного каналу системи навантаження з врахуванням основних особливостей процесів. Врахована нелінійна залежність модуля об’ємної пружності від зміни тиску в навантажувальній порожнині, вплив на характер динамічних процесів в системі навантаження наявність протяжних комутуючих трубопроводів.
Розроблено алгоритм побудови тривимірної моделі деталі колодка зливна з використанням системи автоматизованого проектування КОМПАС–3D та складено блок-схему цього алгоритму.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21348.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21348.pdf Size : 17974316 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska