The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22401
Title: Інноваційний розвиток підприємства. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «
Authors: Алескерова Ю.В.
Keywords: Інноваційний розвиток підприємства
Date of publication: 2019-11-25 15:20:55
Last changes: 2019-11-25 15:20:55
Year of publication: 2019
Summary: Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни, передмову (вступ); орієнтовну структуру навчальної дисципліни; зміст самостійної роботи; критерії та шкалу оцінювання знань і умінь студентів; інформаційний обсяг навчальної дисципліни; орієнтовний перелік тем практичних занять; список літератури навчальної дисципліни «Інноваційни розвиток підприємтва». Призначена для студентів освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»


URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22401.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22401.pdf Size : 1119190 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska