The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22207
Title: Облік засобів праці та розробка системи економічного аналізу їх ефективного використання
Authors: Білокур Софія Русланівна
Keywords: облік, аналіз, засоби праці, обліково-аналітичне забезпечення, первинні документи, облікові регістри, звітність.
Date of publication: 2019-12-03 14:50:51
Last changes: 2019-12-03 14:50:51
Year of publication: 2019
Summary: В першому розділі розкриваються теоретичні аспекти обліку та аналізу засобів праці підприємств в сучасних умовах, зокрема економічний зміст та класифікація засобів праці; нормативно-правове регулювання обліку та аналізу засобів праці.
В другому розділі представлено сучасний стан сучасний стан та напрями удосконалення обліку засобів праці на підприємстві в розрізі таких питань: організація обліку засобів праці та облікова політика на підприємстві; документування господарських операцій з обліку засобів праці; синтетичний та аналітичний облік засобів праці: сучасний стан.
Третій розділ роботи присвячений проведенню аналізу засобів праці підприємства: методичні підходи до аналізу засобів праці; аналіз забезпечення та ефективності використання засобів праці на підприємстві; стратегічний аналіз засобів праці підприємства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22207.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22207.pdf Size : 1650482 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska