The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23697
Title: Структура та розподіл зернових культур у Липовецькому районі Вінницької області
Authors: Киш Л. М.
Keywords: зернові культури
Date of publication: 2020-02-27 12:56:51
Last changes: 2020-02-27 12:56:51
Year of publication: 2019
Summary: Одним з традиційних стратегічних напрямків розвитку не лише аграрного, але й народногосподарського комплексу України є зерновиробництво. Його розвиток безпосередньо визначає ступінь забезпеченості населення продуктами харчування, а також сировиною для переробної промисловості та ін. [2]. Проведемо порівняльний аналіз структури та розподілу зернових у Липовецькому районі Вінницької області.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23697.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: Інноваційні економічні механізми для розвитку підприємств, регіонів, країн : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 15-16 лют. 2019 р.). - Київ : ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2019. - С. 90-94.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23697.pdf Size : 1338512 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska