The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21995
Title: Перспективність використання Asteracea L. в озелененні зони Поділля
Authors: Панцирева Г. В.
Keywords: Asteracea L., сорт, гібрид, період цвітіння, варіанти використання, озеленення
Date of publication: 2019-11-27 10:27:46
Last changes: 2019-11-27 10:27:46
Year of publication: 2019
Summary: На основі наукових досліджень визначено найбільш перспективні види та сорти культур родини Айстрові (Asteracea L.), а саме: нагідки лікарські (Calendula officinalis L.), цинія вузьколиста (Zinnia aqnustifolla H.), чорнобривці прямостоячі (Tagetes erecta L.) та айстра однорічна (Callistephus chinensis L.). Встановлено екологічну пластичність цих рослин, стійких до лімітуючих факторів довкілля, та визначено тривалість декоративних властивостей впродовж вегетаційного періоду. Досліджено найбільш перспективні сорти вітчизняної селекції для створення колекції однорічних культур на базі архітектурно-експозиційної ділянки Вінницького національного аграрного університету. Матеріалом для досліджень слугували: сорти та гібриди нагідок лікарських – Сонце Єгипту, Каблуна, Гейша; цинії вузьколистої – Глоріенша, Сомбреро, Класік; чорнобривців прямостоячих – Тітан, Вавіла, Робін Гуд; айстри однорічної – Художня, Яблунева, Аметист. Проаналізувавши динаміку тривалості цвітіння досліджуваних сортів/гібридів, встановлено найвищі показники тривалості цвітіння у Tagetes erecta L. (сорт Тітан – 52 дні, сорт Ваніла – 60 днів, сорт Робін Гуд – 55 днів). На основі експериментальних досліджень узагальнено рекомендації щодо використання різних культиварів досліджуваних квітниково-декоративних однорічних рослин в озелененні з урахуванням їх біоморфологічних особливостей. Встановлено, що з практичної точки зору вони є перспективними для створення груп на фоні газону, міксбордерів, рабаток, клумб та є чудовим матеріалом для створення садових композицій. Розширення варіантів простих і комплексних садових композицій з їх участю надасть парковій зоні ВНАУ більш декоративного вигляду, результати досліджень будуть використані для курсу лекцій та практичних занять за програмою спеціальності 206 "Садово-паркове господарство" для студентів факультету агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного університету.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21995.pdf
Publication type: Статті
Publication: Scientific Bulletin of UNFU. - 2019. - Vol. 29, no 8. - S. 55-59.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21995.pdf Size : 474862 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska