The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19799
Title: Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Логістика»
Authors: Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Потапова Н.А.
Keywords:
Date of publication: 2019-02-25 16:02:00
Last changes: 2019-02-25 16:02:00
Year of publication: 2019
Summary: Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Логістика»
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19799.pdf
Publication type: Програми вступних фахових випробувань
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19799.pdf Size : 308959 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska