The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21482
Title: Процес оновлення основних засобів підприємства та його облікове забезпечення
Authors: Садовнік Наталія Володимирівна
Keywords: основні засоби, основні фонди, основний капітал, баланс, активи, пасиви, оновлення основних засобів, джерела оновлення основних засобів, фізичний знос, моральний знос, модернізація, технічне переобладнання, модифікація, розширення виробництва, добудо
Date of publication: 2019-11-08 11:42:34
Last changes: 2019-11-08 11:42:34
Year of publication: 2019
Summary: Об’єктом дослідження є процес оновлення основних засобів в ПСП «Агрофірма Нападівська» с. Нападівка Липовецького району Вінницької області та його облікове забезпечення.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних, органі-заційних і практичних засад обліку процесу оновлення основних засобів на підприємствах аграрного сектору економіки.
Метою магістерської роботи є розроблення теоретико-методичних за-сад та практичних рекомендацій щодо облікового забезпечення процесу оновлення основних засобів на підприємствах аграрного сектору економіки.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21482.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: Керівник к.е.н., доцент Любар Оксана Олександрівна
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21482.pdf Size : 1124925 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska