The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22034
Title: Підвищення довговічності подрібнювачів зернових матеріалів роторного типу
Authors: Біляк Руслан Олександрович
Keywords: зносостійкість, подрібнення, дробарка, молотки, пластини
Date of publication: 2019-11-28 08:34:32
Last changes: 2019-11-28 08:34:32
Year of publication: 2019
Summary: Однією з основних операцій
підготовки кормів до згодовування є подрібнення зернових матеріалів до
заданих розмірів. Як показують дослідження, підвищення продуктивності
тварин забезпечується як за рахунок збалансованості кормів по необхідних
елементів живлення, так і вирівняність гранулометричного складу матеріалу,
що подрібнюється зерна. При цьому, найбільш поширені в лініях
приготування комбікормів молотковідробарки забезпечують задану ступінь
подрібнення зернових матеріалів, але в готовому продукті міститься в
середньому 20% всіх частинок, 30% пилоподібних фракцій і лише 50%
подрібненої маси відповідає зоотехнічним вимогам. Для забезпечення
надійності і ефективності процесу подрібнення зернових матеріалів,
необхідно дотримуватися задані параметри при поділі зернівок на частини,
Нині перспективним напрямком є використання в лініях приготування
кормів подрібнювачів, що реалізують в своїх конструктивно-технологічних
схемах енергоефективні способи руйнування зернівок зрізом і сколюванням в
ударно-відцентрових і роторних дробарках.
Вони успішно застосовуються як в особистих та фермерських
господарствах, так і в кормоцехах сільськогосподарських підприємств.
Вирівняність гранулометричного складу в цих подрібнювачах становить не
менше 80%. Аналіз показує, що виконані дослідження спрямовані, в
основному, на забезпечення цих важливих якісних показників, і в них не
розглядалися питання довговічності робочих органів подрібнювачів. Разом з
тим, якісні характеристики таких способів подрібнення забезпечуються
дотриманням встановлених робочих зазорів, величини яких визначаються як
зносостійкість деталей подрібнювачів, так і зношуються здатністю зернових
матеріалів.
Таким чином, підвищення довговічності подрібнювачів зернових
матеріалів роторного типу, за рахунок вдосконалення конструктивно-технологічних схем подрібнення, підбору конструкційних матеріалів робочих
9
органів дробарок і обґрунтування їх режимів роботи з урахуванням умов їх
застосування, становить практичний інтерес, а тема наукового дослідження є
актуальною.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22034.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22034.pdf Size : 3603718 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska