The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22019
Title: Економічна оцінка та управління інвестиційною діяльністю підприємств в умовах сталого розвитку
Authors: Вовк Валерія Юріївна
Keywords: інвестиційна діяльність, управління інвестиційною діяльністю підприємства, інвестиційна програма, ефективність інвестицій, SWOT – аналіз, PEST – аналіз
Date of publication: 2019-11-27 16:43:16
Last changes: 2019-11-27 16:43:16
Year of publication: 2019
Summary: У першому розділі висвітлено теоретичні та методичні засади інвестиційної діяльності підприємства в умовах сталого розвитку, а саме досліджено економічну сутність поняття інвестиційної діяльності підприємства, світовий досвід управління інвестиційною діяльністю, поняття сталого розвитку.
У другому розділі проведено діагностику інвестиційної діяльності та зроблено комплексну оцінку ефективності оцінювання й управління інвестиційною діяльністю на ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат».
У третьому розділі запропоновані напрями удосконалення механізму оцінювання та управління інвестиційною діяльністю на підприємстві.
На основі дослідження зроблені відповідні висновки та пропозиції.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22019.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22019.pdf Size : 2109373 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska