The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22421
Title: Структура та розподіл зернових культур у Липовецькому районі Вінницької області
Authors: Киш Л. М.
Keywords: зернові культури
Date of publication: 2019-12-05 16:20:42
Last changes: 2019-12-05 16:20:42
Year of publication: 2019
Summary: Одним з традиційних стратегічних напрямків розвитку не лише аграрного, але й народногосподарського комплексу України є зерновиробництво. Його розвиток безпосередньо визначає ступінь забезпеченості населення продуктами харчування, а також сировиною для переробної промисловості та ін. [2]. Проведемо порівняльний аналіз структури та розподілу зернових у Липовецькому районі Вінницької області.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22421.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Інноваційні економічні механізми для розвитку підприємств, регіонів, країн : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 лют. 2019 р. - Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2019. - С. 90-94.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22421.pdf Size : 1380293 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska