The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20986
Title: Кадровий потенціал сільськогосподарських підприємств: сучасний стан та проблеми розвитку
Authors: Охота Ю. В.
Keywords: сільськогосподарські підприємства, кадровий потенціал
Date of publication: 2019-09-04 10:42:42
Last changes: 2019-09-04 10:42:42
Year of publication: 2019
Summary: В умовах сучасних ринкових перетворень особливо важливе значення
має формування та використання працівників та спеціалістів аграрної сфери,
які становлять основу кадрового складу підприємства. Від того, наскільки
успішно буде сформовано кадровий ресурс як провідник новітніх виробничих
відносин, залежатиме результативність соціально-економічного розвитку
аграрної сфери взагалі та довгострокова ефективність діяльності
сільськогосподарських підприємств зокрема.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20986.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: Всеукраїн. наук.-практ. конф. «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні», (Немирів, 4-5 квіт. 2019 р.). Немирів : Немирів. коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ, 2019. - 9 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20986.pdf Size : 1142778 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska