The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24775
Title: Вібраційна конвеєрна сушарка (Пат. на корисну модель № 132413)
Authors: Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Гудзенко Н. М., Цуркан А. О.
Keywords: вібраційна конвеєрна сушарка
Date of publication: 2020-05-06 13:50:47
Last changes: 2020-05-06 13:50:47
Year of publication: 2019
Summary: Вібраційна конвеєрна сушарка містить ведучий і опорний котки, на яких закріплена перфорована транспортерна стрічка для переміщення матеріалу, що висушується, ексцентриковий вал, що опирається на опорний вузол віброзбуджувача, який знаходиться на платформі, яка через пружні елементи зв`язана з рамою установки, противаги, що зрівноважують інерційні зусилля в кінематичному віброзбуджувачі. Додатково сушарка містить вентилятор, який через повітропровід з нагрівними елементами та піддон подає сушильний
агент до перфорованої транспортерної стрічки з матеріалом, що висушується.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24775.pdf
Publication type: Патенти на корисну модель видані в Україні
Publication: Пат. 132413 UA, МПК F26B 17/00, F26B 3/02. - № u 2018 09576 ; заявл. 24.09.2018 ; опубл. 25.02.2019, Бюл. № 4. - 5 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24775.pdf Size : 344765 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska