The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22037
Title: Обґрунтування та розробка технології відновлення поперечних планок основного підбарабання комбайнів «claas»
Authors: Гороховський Олексій Олександрович
Keywords: підбарабання, наплавлення, комбайн, поперечні планки, оптимізація, коефіцієнт корисної дії.
Date of publication: 2019-11-28 08:58:36
Last changes: 2019-11-28 08:58:36
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку, списку
використаної літератури. Повний обсяг роботи 85 сторінок, у тому числі 61
сторінок основного тексту, 22 рисунки, 12 таблиць та1 схема.
Робота присвячена підвищенню довговічності підбарабань
зернозбиральних комбайнівTUCANO «CLAAS» шляхом відновлення
зношених поперечних планок.
Вивченню процесу відновлення деталей машин наплавленням і ремонту
молотильних апаратів комбайнів присвячені роботи багатьох вчених. Однак
запропоновані технології і методи не відображають повною мірою технологію
наплавлення поперечних планок підбарабань і тому не можуть бути
використані без додаткових досліджень для відновлення деталей комбайнів
імпортного виробництва.
Результатом теоретичних досліджень стала розроблена технологія
відновлення підбарабань комбайнаTUCANO «CLASS» в середовищі
вуглекислого газу та встановлені граничні значення допустимої величини
твердості наплавленого матеріалу на основі електрохіманаліза вихідного
матеріалу(підбарабання).
Для визначення невідомих зовнішніх величин моделі було здійснено ряд
експериментальних досліджень, які підтвердили адекватність прийнятої
математичної моделі. У якості означених характеристик, що були емпірично
визначені прийнято: силу напруги та діаметр електроду.
Використання методу векторної оптимізації дозволило визначити
оптимальні параметри процесу в розглянутій конструкції підбарабання. Також
запропоновано оптимальні параметри, що дозволяють на основі
експериментальних даних виконати процес відновлення підбарабання шляхом
наплавлення поперечних планок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22037.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22037.pdf Size : 2475729 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska