The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21869
Title: Особливості економічного зростання в Україні та світі
Authors: Хаєцька О. П.
Keywords: економічне зростання, ВВП, темп зростання, економічний розвиток
Date of publication: 2019-11-22 08:38:03
Last changes: 2019-11-22 08:38:03
Year of publication: 2019
Summary: У статті розглянуто особливості економічного зростання в різних країнах світу, фактори, що визначають динаміку економічного зростання та основні показники, які відображають економічну ситуацію в Україні та інших країнах світу в сучасних умовах. Наведено динаміку темпів приросту реального ВВП та прогнозований рівень темпів зростання найбільших економік світу за даними World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), Oxford Economic Forecasting, Визначено лідерів та аутсайдерів щодо темпів зростання найбільших економік світу та основні причини, які сприяють та сповільнюють темпи економічного зростання у світі. Окремо визначено чинники, що стримують вітчизняний розвиток і відповідно економічне зростання в Україні. Аапропоновано шляхи досягнення більш високих та стійких темпів економічного зростання у світі та Україні.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21869.pdf
Publication type: Статті
Publication: Ефективна економіка. - 2019. - № 19. - 7 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21869.pdf Size : 660411 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska