The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22177
Title: Управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК
Authors: Сігнаєвська В.В.
Keywords:
Date of publication: 2019-12-03 08:10:48
Last changes: 2019-12-03 08:10:48
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота на тему: «Управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК (за матеріалами с. Селище Тиврівського р-ну)» ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ - система умов, чинників та інструментів, які забезпечують управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК. ОБ’ЄКТОМ ДОСЛІДЖЕННЯ є процес управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств, етапи та фактори, які його формують у ТОВ «Селищанське». МЕТА РОБОТИ - науково-теоретичне обґрунтування методологічних положень управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств, виявлення ефективних інструментів та обґрунтування основних напрямів вдосконалення управління сільськогосподарським підприємством на засадах маркетингу. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. При дослідженні використовувалися такі методи: діалектичний, наукової абстракції, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, логічного аналізу, системного підходу, нормативного-правового забезпечення тощо.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22177.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22177.pdf Size : 1047722 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska