The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21787
Title: Обгрунтування параметрів і режимів роботи комбінованого грунтообробного агрегату
Authors: Бойко Тарас Валерійович
Keywords: комбінований ґрунтообробний агрегат, вирівнювання ґрунту, грудкуватість, прикочуючий коток, скребок, ґрунт, розпушування.
Date of publication: 2019-11-19 12:42:10
Last changes: 2019-11-19 12:42:10
Year of publication: 2019
Summary: Основне завдання передпосівного обробітку ґрунту - створення сприятливих умов для рівномірного розподілу і проростання насіння при мінімальних втратах ґрунтової вологи. При цьому вирівнюваність мікрорельєфу поля і глибину ґрунту є основними показниками якості обробітку ґрунту, що впливають на умови посіву, водний і поживний режим рослин, врожайність рослин і експлуатацію сільськогосподарської техніки.
Мета роботи - оптимізація параметрів і режимів роботи навісного комбінованого ґрунтообробного агрегату для передпосівного обробітку ґрунтів, для забезпечення якісного вирівнювання мікрорельєфу і подрібнення ґрунту.
Об`єкт дослідження - технологічний процес вирівнювання та подрібнення ґрунту при передпосівному обробітку ґрунту.
Предмет дослідження - закономірності процесів переміщення і подрібнення ґрунту робочими органами навісного комбінованого ґрунтообробного агрегату.
Методи дослідження. Теоретичні дослідження проводилися з використанням основних положень вищої математики і теоретичної механіки. При проведенні експериментальних досліджень застосовувалися методи планування багатофакторного експерименту і статистичної обробки дослідних даних.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: дістали подальшого розвитку аналітичні залежності діаметра прикочуючого котка від розмірів ґрунтових грудок; математична модель роботи навісного комбінованого ґрунтообробного агрегату, дозволяє визначити швидкість його руху при передпосівному обробітку ґрунту; математичні моделі у вигляді рівняння регресії, що дозволяють встановити оптимальні параметри і режим роботи комбінованого ґрунтообробного агрегату.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21787.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21787.pdf Size : 1702058 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska