The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23072
Title: Інноваційна діяльність та впровадження передових технологій у виробництво сільськогосподарської продукції
Authors: Фуштей Л. Л.
Keywords: виробництво, сільськогосподарська продукція
Date of publication: 2019-12-24 10:46:29
Last changes: 2019-12-24 10:46:29
Year of publication: 2019
Summary: Впровадження інноваційних технологій є одним із ключових факторів
підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції
України і економіки країни загалом. Агропромисловий комплекс є
своєрідним, це зумовлено значною кількістю виробників
сільськогосподарської продукції, яка є стандартизованою, досить легкі умови
входження на ринок сільськогосподарських підприємств, неможливість
значно впливати на рівень цін з боку виробників, саме такі особливості галузі
обумовлюють основне джерело, за рахунок якого можуть зростати прибутки
аграрних підприємств – це інновації, впровадження яких знижують питомі
виробничі витрати.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23072.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: Міжнародна наук.-практ. конф. "Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів", 18-19 квіт. 2019 р. - Віннниця : ВНАУ, 2019. - 6 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23072.pdf Size : 805486 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska