The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22973
Title: Особливості страхування сільськогосподарських ризиків
Authors: Марценюк О. В.
Keywords: страхування, сільськогосподарське страхування, страхові ризики
Date of publication: 2019-12-23 13:34:19
Last changes: 2019-12-23 13:34:19
Year of publication: 2019
Summary: Як самостійний вид діяльності сільське господарство має суттєві особливості, які впливають на проведення страхування, а саме: залежність сільськогосподарського виробника від природно-кліматичних чинників; сезонність виробництва та тривалість виробничого циклу; склад і структура сільськогосподарських виробничих фондів. Сільськогосподарське страхування визначається наявністю і особливостями ризиків, носіями яких є сільськогосподарські рослини і тварини. У процесі реформування вітчизняної економіки перед аграрним сектором постала низка завдань щодо створення ринкових засад діяльності сільськогосподарських підприємств та їх збалансованого розвитку.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22973.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Міжнародна наук.-практ. конф. «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи». - 12 вересня 2019 р.): у 3 ч. – Полтава : ЦФЕНД, 2019. - Ч. 1. - С. 33-35.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22973.pdf Size : 706147 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska