The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21021
Title: Іноваційна діяльність як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору
Authors: Чіков І. А.
Keywords: конкурентоспроможність, аграрний сектор
Date of publication: 2019-09-09 08:47:53
Last changes: 2019-09-09 08:47:53
Year of publication: 2019
Summary: Рушійною силою розвитку економіки є конкуренція. Конкуренція зумовлює
постійне вдосконалення технології та організації виробництва, забезпечує високий рівень кваліфікації кадрів, розвиває систему реалізації товарів.
Конкурентоспроможність - це комплексна характеристика, яка об’єднує в собі якість і ціну продукції, імідж і цінність брендів, ефективність бізнес процесів, організованість. Втративши хоча б одну із складових, неможливо реалізовувати товари і послуги та задовольняти потреби суспільства і держави.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21021.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих вчених та студ. "Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів", ( ВНАУ, м. Вінниця 15-16 трав. 2019 р.). - Вінниця : ВНАУ, 2019. - 4 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21021.pdf Size : 3719459 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska