The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22151
Title: Оцінка агроекологічного стану грунтів сільськогосподарського призначення в межах с. Сутиски Тиврівського району
Authors: Міщенко А.О.
Keywords: сільськогосподарські угіддя, грунт, важкі метали, забруднення, свинець, кадмій, цинк, мідь
Date of publication: 2019-12-02 16:30:38
Last changes: 2019-12-02 16:30:38
Year of publication: 2019
Summary: Земля відіграє найважливішу загальнобіосферну роль та є основою функціонування атмосфери, гідросфери й інших сфер, розвитку рослинного, тваринного світу, а також людського суспільства. В аграрному секторі земельні ресурси – головний засіб виробництва, найважливіша складова частина ресурсної бази землеробства. А характер і якість земель, родючість сільськогосподарських угідь визначають ефективність аграрного виробництва, можливість розв`язання продовольчої проблеми, продуктивність праці в аграрній сфері. Тому моніторинг якості та безпеки ґрунтів сільськогосподарських угідь є актуальним в сучасних умовах інтенсивного землеробства.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22151.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: для перевірки на плагіат
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22151.pdf Size : 819842 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska