The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21247
Title: Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів зернового пневмотранспортера
Authors: Стецюк Ігор Андрійович
Keywords: пневмотранспорт, конструкція, транспортування параметри, насіння, зерно
Date of publication: 2019-10-22 09:53:41
Last changes: 2019-10-22 09:53:41
Year of publication: 2019
Summary: Метою магістерської роботи є підвищення ефективності транспортування зерна шляхом обґрунтування параметрів зернового пневмотранспортера.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішенні наступні завдання:
1. Проведено аналіз фізико-механічних властивостей насіння зернових культур.
2. Проаналізовано технології і технічні засоби транспортування сипких матеріалів.
3. Вивчено основні чинники, які впливають на ефективність роботи пневмотранспортера нагнітальної дії.
4. Розроблено експериментальний зразок пневмотранспортера та підібрано обладнання для експериментальних досліджень.
5. Розроблено методики дослідження впливу параметрів пневмотранспортера на ефективність транспортування зерна.
6. Встановлено вплив параметрів роботи пневмотранспортера на ефективність його роботи.
7. Розроблено практичні рекомендації щодо експлуатації пневмотранспортера нагнітальної дії.
8. Визначено економічну ефективність застосування пневмотранспортера.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21247.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21247.pdf Size : 1742542 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska