The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21737
Title: Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти
Authors: Польова О.Л.
Keywords: управління, проекти, готельно-ресторанний бізнес
Date of publication: 2019-09-25 11:25:36
Last changes: 2019-09-25 11:25:36
Year of publication: 2019
Summary: Призначено для практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі» здобувачів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 241 «Готельно-ресторанна справа».
В методичних рекомендаціях наводиться плани семінарських (практичних) занять, тематика занять, контрольні запитання до теми, тестові завдання до теми, практичні завдання, рекомендації до самостійної роботи студентів, список рекомендованих джерел інформації, глосарій
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21737.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21737.pdf Size : 853974 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska