The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21443
Title: Формування концепції інтелектуального капіталу сільських територій та його облікове забезпечення
Authors: Томашук І. В.
Keywords: інтелектуальний капітал, сільські території
Date of publication: 2019-11-06 10:26:24
Last changes: 2019-11-06 10:26:24
Year of publication: 2019
Summary: Інтелектуалізація вже давно стала об`єктивно необхідним атрибутом усіх
сфер людського життя, а знання, як нематеріальна основа інтелектуального
капіталу, особливо втілені в науковій розробці, є визначальним аспектом
створення та впровадження інновацій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21443.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Розвиток інтегрованої звітності підприємствм : тези вист. Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 жовт. 2019 р. - Житомир : Житомир. політехніка, 2019. - С. 275-276.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21443.pdf Size : 1453698 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska