The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21521
Title: Управління та організація виробництва біогазу сільськогосподарським підприємством
Authors: Кугай Н.А.
Keywords: УПРАВЛІННЯ, БІОГАЗ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ, ДОБРИВА, ІНВЕСТУВАННЯ
Date of publication: 2019-11-11 10:49:48
Last changes: 2019-11-11 10:49:48
Year of publication: 2019
Summary: Тема дипломної роботи – «Управління та організація виробництва біогазу сільськогосподарським підприємством» (за матеріалами ВК «АКПП «Золота нива» с. Балабанівка Оратівського району Вінницької області).
Метою роботи є дослідження напрямів підвищення ефективності управління та організація виробництва біогазу в умовах досліджуваного сільськогосподарського підприємства.
Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти управління та організації виробництва біогазу.
Об’єктом дослідження є виробничий кооператив «Агрокооператив приватних пайовиків «Золота нива», с. Балабанівка Оратівського району Вінницької області.
Теоретичною і методологічною основою роботи є положення економічної теорії, результати наукових досліджень учених щодо управління та організації біогазового виробництва, законодавчі та нормативно-правові акти, річні звіти досліджуваного підприємства, його статут. У роботі використано наступні методичні засоби та прийоми: статистичного аналізу, економіко-математичні методи з використанням програми Microsoft Excel; компаративний; причинно-наслідкових зв’язків.
В результаті виконання дипломної роботи були досліджені теоретичні основи управління та організація виробництва біогазу сільськогосподарським підприємством та необхідність і потенціал біогазового виробництва на об’єкті дослідження. Прикладне значення мають пропозиції щодо використання можливостей державного стимулювання біовиробництва та проект з організації виробництва біогазу з відходів підприємства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21521.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21521.pdf Size : 1559853 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska