The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22869
Title: Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Спе
Authors: Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В.
Keywords: ТВПР, сільськогосподарські культури, технології вирощування, грунт, добрива, засоби захисту
Date of publication: 2019-12-11 14:55:33
Last changes: 2019-12-11 14:55:33
Year of publication: 2019
Summary: Курс практичних занять із дисципліни ТВПР дає можливість студентам ознайомитись з вимогами до практичних занять. Приводиться короткий зміст практичних робіт із завданнями для самостійної підготовки та самоконтролю. Розраховано на студентів факультету Економіки та підприємництва, спеціальності «Логістика» денної форми навчання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22869.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22869.pdf Size : 1461088 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska