The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21480
Title: Економічний аналіз в системі управління кадровим потенціалом сільських територій
Authors: Томашук І. В.
Keywords: кадровий потенціал, сільські території
Date of publication: 2019-11-08 10:45:29
Last changes: 2019-11-08 10:45:29
Year of publication: 2019
Summary: Управління кадровим потенціалом підприємств на сільських територіях
починається з аналізу, якии має розкрити зміни кадрового потенціалу
працівників під впливом низки факторів, визначити раціональність іх
використання, ступінь відповідності потребам підприємства. В сучасних
умовах розвитку економіки такий аналіз особливо необхідний, оскільки його
результати слугують основою для розробки прогнозів в сфері праці (можливої
потреби в робочій силі, її кваліфікації тощо), плануванні заходів з підбору, навчання та адаптації кадрів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21480.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції : зб. тез доп. всеукр. наук.-практ. конф., (10 жовт. 2019 р.) / відп. ред. Є. В. Калюга. - Київ : НУБіП України, 2019. - С. 294-297.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21480.pdf Size : 1166005 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska