The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21733
Title: Вивчення строків сівби і норм висіву сортів сої в умовах дослідного господарства ФГ «Росинка»
Authors: Я.В. Шайтан
Keywords: соя, номи висіву, строки сівби
Date of publication: 2019-11-18 10:38:13
Last changes: 2019-11-18 10:38:13
Year of publication: 2019
Summary: Важливим завданням сучасного аграрного виробництва є формування рослинних білкових ресурсів. Серед різновидів сільськогосподарських культур у сировинному балансі країни провідне місце посідають зернобобові, які й забезпечують виробництво білкової продукції продовольчого і фуражного спрямування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21733.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21733.pdf Size : 851519 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska