The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21517
Title: Дослідження технологічного процесу обробітку ґрунту чизельним глибокорозпушувачем
Authors: Пак В.Р.
Keywords: глибокорозпушувач, ґрунтообробний агрегат, ґрунт, обробіток, конструкція
Date of publication: 2019-11-11 10:03:25
Last changes: 2019-11-11 10:03:25
Year of publication: 2019
Summary: Мета роботи - покращення техніко-економічних і якісних показників роботи глибокорозпушувача чизельного типу шляхом адаптації конструктивних параметрів до конкретних ґрунтово-кліматичних умов.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішенні наступні завдання:
- на основі огляду конструкцій і досліджень визначено загальні тенденції розвитку робочих органів чизельного типу;
- обрано перспективний напрямок удосконалення робочих органів та обґрунтовано основні принципи формування конструкції;
- обґрунтовано біологічний аналог і на його основі розроблено конструктивну схему глибокорозпушувача;
- на основі аналізу відомих математичних моделей взаємодії з ґрунтом робочих органів різної геометричної форми розроблено модель взаємодії розробленої конструкції з оброблюваним середовищем;
- розроблено конструкцію робочого органа та проведено польові дослідження з метою підтвердження адекватності розробленої моделі;
- проведено розрахунок прогнозованого економічного ефекту від впровадження глибокорозпушувача у виробництво.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21517.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21517.pdf Size : 2175729 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska