The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21684
Title: Аналіз фінансового стану підприємств: теорія та методика
Authors: Шахрай Вікторія Вікторівна
Keywords:
Date of publication: 2019-11-15 09:13:22
Last changes: 2019-11-15 09:13:22
Year of publication: 2019
Summary: Предметом дослідження є сукупність комплексу теоретичних, методичних і практичних питань аналізу та оцінки фінансового стану підприємства та шляхів його поліпшення.
Об’єктом дослідження є система формування фінансової звітності підприємства та аналіз її показників на прикладі ПОП «Зоря», с. Глибочок, Тростянецького району, Вінницької області.
Метою дипломної магістерської роботи є розгляд теоретичних, методологічних та практичних аспектів аналізу та оцінки фінансового стану підприємства та обґрунтування шляхів його покращення і основних напрямів зміцнення.
Завданням даної роботи є: уточнити сутність та завдання фінансового аналізу; дослідити виникнення і розвитку фінансового аналізу; оцінити види фінансового аналізу та його користувачі; розкрити методи та прийоми фінансового аналізу; описати поняття фінансового стану суб’єкта господарювання та методика його проведення; дослідити методи аналізу та комплексної оцінки фінансового стану підприємства, його інформаційне забезпечення; проаналізувати показники фінансового стану підприємства ПОП «Зоря»; дослідити фінансово-економічні заходи щодо покращення фінансового стану підприємства; здійснити аналіз та оцінку фінансового стану підприємства; розробити механізми запобігання фінансовим загрозам на підприємстві.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21684.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21684.pdf Size : 1529185 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska