The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21481
Title: Управління бізнес-системами на підприємствах АПК
Authors: Голомовза Анна Олександрівна
Keywords: Управління, агропромисловий комплекс, конкурентоспроможність, мережева взаємодія, бізнес-системи, біоекономіка, технологічні уклади, ресурсний потенціал, мережевий капітал.
Date of publication: 2019-11-08 10:39:59
Last changes: 2019-11-08 10:39:59
Year of publication: 2019
Summary: У дипломній роботі встановлено, що формування ефективних відносин взаємодії підприємств в підприємницьких мережах буде досягатися лише за комплексного використання всіх без винятку процесних та конструктивних елементів. Серед основних драйверів розвитку агропромислового сектора в світовому масштабі виділяють – економічні (зростання кількості населення та економічне зростання), соціальні (урбанізація та збільшення чисельності середнього класу), технологічні (покращення логістики, зв’язку та впровадження високих технологій в сфері сільського господарства та сферах застосування сільськогосподарської продукції та її відходів), політичні (просування біоенергетичних енергоресурсів, податкові пільги та лібералізація торгівлі). З урахуванням того, що бізнес-мережі в АПК переважно формуються як бізнес-системи інтеграційного (аутсорсингового) типу, то важливою умовою збереження їх стійкості є наявність ефективних координаційних механізмів і необхідність удосконалення існуючих механізмів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21481.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21481.pdf Size : 1481286 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska