The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20413
Title: Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід 119119)
Authors: Калетнік Г. М., Булгаков В. М.
Keywords: коренебульбоплоди, транспортування, домішки
Date of publication: 2019-05-24 16:53:43
Last changes: 2019-05-24 16:53:43
Year of publication: 2019
Summary: Спосіб та пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до механізації сільськогосподарського виробництва Зазначений спосіб відрізняється тим, що виту циліндричну пружину залучають до примусового обертального руху навколо власної осі, та додатково ударно струшують у напрямі її повздовжньої осі за допомогою вібраційного ударника, а пристрій відрізняється від вже відомих
тим, що вита циліндрична пружина зв`язана з приводом у обертальний рух, над якою у горизонтальних напрямних установлений вібраційний ударник у вигляді рухомого кронштейна, що містить два важелі, спрямовані усередину витої пружини, з роликами на кінцях. При цьому один із кінців кронштейна спирається на пружину стиснення, а інший містить ролик, вільно встановлений на власній осі, який кінематично пов`язаний з механізмом ударної дії. Спосіб та пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів забезпечує підвищення ефективності очистки коренебульбоплодів від домішок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20413.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 119119 UA, МПК A01D 91/02 ; A01D 33/08 ; A01D 90/00 ; B08B 1/00. - № a 2018 04033 ; заявл. 13.04.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. - 5 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20413.pdf Size : 307722 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska