The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20872
Title: Дослідження коливання щітки роторного просіювача подрібненої макухи
Authors: Яропуд В. М., Бабин І. А.
Keywords: дослідження, щітка, ротор, просіювач, макуха
Date of publication: 2019-07-08 15:08:44
Last changes: 2019-07-08 15:08:44
Year of publication: 2019
Summary: Збільшення виробництва і покращення якості білкових кормів, як однієї з найважливіших задач в підвищенні продуктивності тварин та птиці, може бути здійснено за рахунок удосконалення технології переробки макухи, яка на сьогодні обмежується подрібненням з подальшим введенням в комбікорми.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20872.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Зб. тез V Всеукраїн. наук.-практ. конф. «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», (Житомир, 28-29 берез. 2019 р.). - Житомир : Житомир. агротехніч. коледж, 2019. - С. 107-109.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20872.pdf Size : 825080 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska