The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21701
Title: Охорона праці в галузі. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»
Authors: Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М.
Keywords: Охорона праці, травматизм, нормативні документи
Date of publication: 2019-08-23 10:34:08
Last changes: 2019-08-23 10:34:08
Year of publication: 2019
Summary: Опрацювання навчального матеріалу рекомендується
здійснювати за допомогою традиційних та новітніх
інформаційних і телекомунікаційних технологій, що є вимогою
сучасного технічного розвитку цивілізації і зорієнтовано на
формування інтелектуального потенціалу України та розвиток
духовної культури особистості.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21701.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21701.pdf Size : 853745 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska