The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20574
Title: Тенденції розвитку ринку праці України в сучасних умовах
Authors: Брояка А. А.
Keywords: ринок праці, економічно активне населення, зайнятість, безробіття, міграція
Date of publication: 2019-06-05 14:22:31
Last changes: 2019-06-05 14:22:31
Year of publication: 2019
Summary: У статті розглянуто загальну економічну ситуацію, що склалася на ринку праці України, виявлено основні тенденції його розвитку. Проаналізовано динаміку найважливіших показників ринку праці ¬– рівнів зайнятості та безробіття як на всій території країни, так і окремо у регіонах. Дослідження показало, що чисельність економічно активного населення, а також зайнятих невпинно скорочується. Чисельність безробітних також скорочується, однак їхня частка у структурі економічно активного населення зростає, що обумовлено рядом чинників, проаналізованих у статті. Значну увагу приділено проблемі трудової міграції, розглянуто її причини та структуру. Запропоновано основні заходи реформування ринку праці, що сприятимуть покращенню умов його функціонування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20574.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - № 2/2. - С. 4-9.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20574.pdf Size : 1075415 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska