The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22027
Title: Особливості управління в приватних сільськогосподарських підприємствах
Authors: Глухова М. М.
Keywords: УПРАВЛІННЯ, РЕФОРМУВАННЯ, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ПРИБУТОК, ЕФЕКТИВНІСТЬ.
Date of publication: 2019-11-27 21:33:20
Last changes: 2019-11-27 21:33:20
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота на тему: «Особливості управління в приватних сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами ПСП «Перемога», с. Високе, Томашпільського району, Вінницької області)».
Основна мета дипломної роботи полягає в дослідженні особливостей системи управління в приватних сільськогосподарських підприємствах з метою підвищення ефективності їх господарювання.
Об’єктом дослідження виступає приватне сільськогосподарське підприємство «Перемога».
Предметом дослідження є сукупність теоретичних і прикладних аспектів щодо управління приватними сільськогосподарськими підприємствами.
Методологічною основою роботи стали основні положення теорії становлення й розвитку аграрного підприємництва, розроблені вітчизняними та зарубіжними вченими. У процесі дослідження застосовувались: методи теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття змісту й сутності основ понятійного апарату теорії становлення і розвитку аграрного підприємництва; статистико-економічного аналізу – для вивчення, порівняння і наочного відображення емпіричних даних з метою дослідження тенденцій розвитку приватних сільськогосподарських підприємств; системний підхід – для обґрунтування пропозицій з удосконалення організації управління в аграрних підприємствах.
В даній роботі узагальнено особливості управління приватними підприємствами здійснено їх порівняння з позиції управління.
Основні положення роботи отримали практичне значення в плані їх впровадження в діяльність ПСП «Перемога», с. Високе, Томашпільського району, Вінницької області.
УПРАВЛІННЯ, РЕФОРМУВАННЯ, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ПРИБУТОК, ЕФЕКТИВНІСТЬ.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22027.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22027.pdf Size : 2209261 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska