The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21179
Title: Ефективність вирощування патисона (cucurbita pepo var. Melopepo l.) За різних строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного
Authors: Паламарчук І. І.
Keywords: біометрія, рослина, довжина, маса, плід, строк, урожайність, патисон
Date of publication: 2019-10-09 09:48:35
Last changes: 2019-10-09 09:48:35
Year of publication: 2019
Summary: Стаття присвячена вивченню впливу різних строків сівби насіння патисона на біометричні показники та врожайність рослин. У роботі науково доведено можливість сівби патисона у більш ранні строки, що сприяє кращому
використанні вологи насінням, як для його проростання, так і для проходження фаз росту і розвитку рослиною. Із підвищенням температурних умов повітря і ґрунту за сівби у I - ІІІ декадах травня і зменшенні вологи в ґрунті
спостерігається зменшення біометричних параметрів рослин патисона та їх врожайності. Рослини висіяні за строку сівби ІІІ декада квітня сформували найбільшу площу листків у фазу технічної стиглості - 10,4 тис. м2/га. На основі проведених досліджень встановлено необхідність сівби насіння патисона у ІІІ декаді квітня, що забезпечує одержання найвищої врожайності - 51,4 т/га.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21179.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вісн. Уман. нац. ун-ту садівництва. - 2019. - № 1. - С. 25-28.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21179.pdf Size : 760427 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska