The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20652
Title: Підприємництво та визначення його характеристик як соціальної організації
Authors: Дюк А. А.
Keywords: соціальне підприємництво, підприємництво
Date of publication: 2019-06-11 09:40:50
Last changes: 2019-06-11 09:40:50
Year of publication: 2019
Summary: Підприємництво є особливим за значимістю для людини фактором забезпечення, без ефективності якого неможливо забезпечити зростання добробуту. Розвитку підприємництва притаманна багатозначність функцій і теоретико-методичних характеристик, серед яких основними вважаємо соціальні та екомічні. Тобто підприємництво одночасно характеризується як економічне й соціальне явище, а його роль зводиться до економікосоціальних функцій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20652.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., (20 квіт. 2019 р., м. Полтава). У 7 ч. Ч. 2. - Полтава : ЦФЕНД, 2019. - С. 16-17.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20652.pdf Size : 668162 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska