The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22088
Title: Оцінка якості продукції рослинництва в умовах інтенсивного землеробства на прикладі СФГ «Володимир» с. Шершні Тиврівського району
Authors: Сіфу І.В
Keywords: зерно, якість, безпека, пшениця, ріпак, соняшник, соя, важкі метали, свинець, кадмій, цинк, мідь, гранично допустима концентрація, коефіцієнт накопичення.
Date of publication: 2019-11-29 15:33:11
Last changes: 2019-11-29 15:33:11
Year of publication: 2019
Summary: технологія вирощування сільськогосподарських культур розвивалася і покращувалася. Виводили нові продуктивніші сорти, вдосконалювали систему сівозмін, обробітку ґрунту, удобрення, захисту рослин від шкодочинних організмів тощо. Це дало результат.
Але внаслідок техногенного пресу на ґрунти (для отримання високих врожаїв) та в результаті промислових викидів і бездумного застосування мінеральних добрив, пестицидів спостерігається зниження родючості грунту, забруднення навколишнього середовища (річки, озера, підземні води, повітря), що є причиною погіршення якості самої вирощуваної продукції, що негативно позначається на здоров’ї людей.
Отже, забруднення грунтів різними токсикантами призвело до накопичення в грунтах важких металів, інколи понад гранично допустимі рівні. Тому виникає необхідність у проведенні моніторингу забруднення зернової продукції різними токсичними речовинами, зокрема, важких металів.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22088.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: для перевірки на плагіат
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22088.pdf Size : 851514 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska