The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21680
Title: Підвищення конкурентоспроможності виробництва в АПК
Authors: Савчук Артем Валерійович
Keywords: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ, РИНКОВА ЕКОНОМІКА, АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС, МЕТОДИ, ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ВИРОБНИЦТВО.
Date of publication: 2019-11-15 08:39:32
Last changes: 2019-11-15 08:39:32
Year of publication: 2019
Summary: Для прискорення обороту сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства та полегшення інтеграції сільського господарства в міжнародний торговий простір пропонується створення повноцінного ринку на базі біржової системи, що опирається на низові ланки – торгові доми, торгово-закупівельні організації, елеватори, нафтобази, транспортні організації, банки, інші представники районної інфраструктури, міські регіональні структури, включаючи брокерські контори регіональних і центральних бірж.
Для підвищення конкурентоспроможності запропоновано використовувати інноваційну модель розвитку виробництва в АПК, що передбачає формування на державному рівні механізму фінансової підтримки впровадження досягнень науково-технічного прогресу, спрямованого, з одного боку, на стимулювання безпосередньо інноваційних процесів, а з іншого – на створення сприятливого економічного клімату для новаторської діяльності, що в сукупності забезпечить підвищення конкурентоспроможності виробництва в АПК.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21680.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21680.pdf Size : 1957943 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska