The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21237
Title: Інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю на засадах інституціоналізму
Authors: Правдюк А. Л., Прутська Т. Ю., Правдюк М. В.
Keywords: аграрна сфера, підприємницька діяльність
Date of publication: 2019-10-21 15:19:54
Last changes: 2019-10-21 15:19:54
Year of publication: 2019
Summary: Монографія присвячена обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення інформаційного, у тому числі правового та обліково-аналітичного, забезпечення управління підприємницькою діяльністю на засадах інституціоналізму. В результаті дослідження теоретичних положень права, бухгалтерського обліку та економічного аналізу в системі управління підприємницькою діяльністю підприємств обґрунтовано власний підхід до сутності понять інституційне забезпечення розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері; визначено складові інформаційного забезпечення; методичні підходи до визначення змісту, структури, оцінювання величини трансакційних витрат суб’єктів господарювання в аграрній сфері. Обґрунтовано механізм формування обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю підприємств. Розроблено структурно-логічну схему оцінювання інституційного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21237.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: Київ : ЦУЛ. - 2019. - 360 с. / Рек. до друку ВР ВНАУ (Протокол № 1 від 29 серпня 2019 року).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21237.pdf Size : 4501050 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska