The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21763
Title: Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ротаційної голчастої борони
Authors: Кесарчук Ю.А.
Keywords: обробіток, ґрунту, технологічний процес, ротаційна борона
Date of publication: 2019-11-18 16:25:13
Last changes: 2019-11-18 16:25:13
Year of publication: 2019
Summary: Метою магістерської роботи є підвищення ефективності функціонування ротаційної борони шляхом раціоналізації параметрів голчастого колеса.
Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання:
- на основі аналізу наведених в науково-технічній літературі результатів досліджень, окреслені невирішені проблеми та визначений напрямок аналітичних і експериментальних досліджень;
- аналітично обґрунтована форма голок та побудована аналітична модель взаємодії ротаційної борони з оброблюваним середовищем;
- виконані експериментальні дослідження на підтвердження адекватності висунутих робочих гіпотез і розроблених аналітичних моделей;
- проведені техніко-економічні розрахунки на підтвердження ефективності виконаних досліджень.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21763.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21763.doc Size : 11098624 byte Format : Text file doc Access : Only for VNAU users

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska