The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21180
Title: Динаміка формування площі листків рослин патисона залежно від сортових особливостей в умовах Правобережного Лісостепу України
Authors: Паламарчук І. І.
Keywords: сорт, гібрид, діаметр плоду, кількість плодів, маса плоду, біометричні показники продукції, урожайність
Date of publication: 2019-10-09 10:58:48
Last changes: 2019-10-09 10:58:48
Year of publication: 2019
Summary: Наведено результати досліджень з вивчення динаміки формування площі листків рослин патисона залежно від сортових особливостей в умовах Правобережного Лісостепу України. Пріоритетними супутніми дослідженнями були площа листків у досліджувані фази, врожайність та біометричні показники продукції патисона. Біометричні показники рослин патисона показали, що площа листків залежала від сортових особливостей та змінювалася за фазами розвитку.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21180.pdf
Publication type: Статті
Publication: Наукові доповіді НУБіП України. - 2019. - № 2 (78). - 10 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21180.pdf Size : 366994 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska