The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22186
Title: Організація діагностики діяльності підприємства та його бізнес-процесів: теоретико-методичні підходи
Authors: Мулик Т. О.
Keywords: економічна діагностика, діагностика бізнес-процесів, ефективність діяльності, дескриптивні моделі, предикативні моделі, нормативні моделі
Date of publication: 2019-12-03 10:46:10
Last changes: 2019-12-03 10:46:10
Year of publication: 2019
Summary: У статті досліджено поняття та погляди вітчизняних та зарубіжних вчених щодо діагностики. Обґрунтовано механізм здійснення економічної діагностики. Досліджено поняття бізнес-процесів підприємства та їх види. Розглянуто підходи щодо трактування сутності поняття «діагностика». Визначено основні положення та напрямки діагностики, її роль у прийнятті управлінських рішень з необхідністю попереднього діагностування діяльності підприємства. Охарактеризовано види діагностики підприємства, моделі, що застосовуються на практиці, які дозволяють структурувати та ідентифікувати взаємозв`язки між основними та опосередкованими показниками. Означено, що діагностика повинна застосовуватися в процесі управління підприємством постійно та безперервно, бо завдяки їй можна виявити нові тенденції, що потребують внесення конкретних конструктивних змін у процесі управління. Зроблено висновки про необхідність використання діагностичного підходу при вирішенні важливих проблем та прийнятті рішень. На основі цього сформульовано і запропоновано шляхи покращення діагностики.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22186.pdf
Publication type: Статті
Publication: Modern Economics. - 2019. - № 17. - С. 158-164.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22186.pdf Size : 568219 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska