The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20617
Title: Ефективність логістики як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств
Authors: Потапова Н. А.
Keywords: логістика, конкурентоспроможність
Date of publication: 2019-06-07 10:07:42
Last changes: 2019-06-07 10:07:42
Year of publication: 2019
Summary: Конкуренція є рушійної силою розвитку бізнесу та суспільства в цілому,
Основними категоріями (або похідними від них) в теорії конкуренції є: конкуренція, конкурентна перевага, конкурентоспроможність та забезпечення
конкурентоспроможності. Однією із класичних підходів методологічного
обґрунтування конкуренції є теорія цінностей.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20617.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом : зб. тез II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. НУБІП. - Київ : НУБіП України, 2019. - С. 60-61.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20617.pdf Size : 135498 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska