The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23631
Title: Система управління створенням вартості при виробництві продукції у олійно-жировому підкомплексі глибокої переробки горіху волоського («СУСВ ОЖП») (№ 86671)
Authors: Калетнік Г. М., Луцяк В. В., Янович В. П.
Keywords: система, управління, створення вартості, олійно-жировий підкомплекс, горіх волоський, глибока переробка
Date of publication: 2020-02-26 11:59:40
Last changes: 2020-02-26 11:59:40
Year of publication: 2019
Summary: В даному творі, система управління створенням вартості може визначатись або сировиною, що переробляється його підприємствами або кінцевим продуктом / послугою призначеними для певного ринку. В широкому розумінні, система управління створенням вартості вартості включає в себе всі підприємства, що пов’язані договірними відносинами, з метою постачання певного набору продуктів або послуг кінцевим споживачам. Система управління створенням вартості при виробництві продукції у олійно–жировому підкомплексу глибокої переробки горіху волоського включає виробників, переробників, постачальників сировини і матеріалів, експортерів, роздрібних торговців тощо. Для даного твору система управління створенням вартості є інтегрованою складовою підкомплексу олійно–жирової промисловості з глибокої переробки горіху волоського для зарубіжних ринків, що, в першу чергу, стосується ринку ЄС.
Відповідно до визначення, у даній системі управління створенням вартості вихідним продуктом є ядро горіху волоського для кондитерської промисловості та годування тварин, олія горіхова харчова, олія технічна та макух, що може перероблятись у харчові продукти або використовуватись для годування худоби на місцевих та зарубіжних ринках. Крім того, плоди горіху волоського теж вважаються продуктом, що створюється в результаті функціонування системи управління створенням вартості. Інші похідні продукти з горіху волоського досліджуються. У розвитку системи управління створенням вартості, а також у короткостроковій перспективі акцент робиться на кондитерське ядро та горіхову олію. З розвитком олійно-жирового підкомплексу глибокої переробки горіху волоського будуть створюватись інноваційні похідні продукти із власними частковими системами управління створенням вартості шляхом вивчення та підтримки розвитку альтернативних способів використання побічних продуктів у міру їх виникнення. Даний твір призначений для аналізу суб`єктів системи управління створенням вартості у олійно-жировому підкомплексі глибокої переробки горіху волоського та функцій, що вони виконують. Такий аналіз повинен полягати у розгляді основних та вторинних суб`єктів та їх відповідних ролей. Основними суб`єктами є ті, хто займається основною виробничою діяльністю (постачання, виробництво, переробка та реалізація продукції). Вторинні суб`єкти беруть участь у основній діяльності не безпосередньо – опосередковано, але їх дії впливають на діяльність основних суб’єктів системи управління створенням вартості. Вторинні суб’єкти пропонують підтримку та надають послуги. Деякі з вторинних суб`єктів являють собою установи з питань політики та регуляторної підтримки, установи фінансової підтримки та провайдерів послуг в сфері підтримки розвитку бізнесу. При використанні даного твору у подальших дослідженнях, суб’єкти системи управління створенням вартості повинні бути конкретизованими відповідно до цих двох категорій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23631.pdf
Publication type: Свідоцтва про право на твір
Publication: А. с. № 86671 від 12.03.2019 ; заявл. № 85711 від 03.12.2018. - 3 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23631.pdf Size : 262639 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska